امروز : 27 مرداد 1397
 
   

شعر و متن زیبای تبریک روز معلم

دانی که عاشق بی ادعا معلم است

شمع همیشه روشن دوران معلم است

پروانه سوخت تا که دهد درس عاشقی

آن کس که سوخت بهر من و تو معلم است

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1394/02/17
   

 

خداوندا ، در این آخرین روزهای سال


دل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده


که هر کجا تردیدی هست ایمان


هر کجا زخمی هست مرهم


هر کجا نومیدی هست امید


و هر کجا نفرتی هست عشق جای آنرا فرا گیرد ، آمین . . .
نوروز 1394 بر شما مبارک

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1393/12/27
   سوالات علوم فصل نیرو

1-  اگر دو آهن ربا نزدیک هم قرار گیرند چه اتفاقی می افتد؟

 

2-  اگر دو سر مثل هم آهن رباها را به هم نزدیک کنیم جه اتفاقی می افتد؟

 

 

3-  اگر دو سر مخالف آهن رباها را به هم نزدیک کنیم چه اتفاقی می افتد؟

 

4-  دو ............ می توانند بدون تماس همدیگر را جذب یا دفع کنند.

 

 

5-  آیا دو جسم می توانند بدون تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد کنند؟

 

 

6-  نیروی کشش زمین چیست؟

 

7-  نیروی کشش زمین در چه کارهایی به ما کمک می کند؟

 

 

8-  نیروی کشش زمین اجسام را به سمت ............... می کشد.

 

9-  آیا نیرویی که کره ی زمین بر اجسام مختلف وارد می کند یکسان است؟

 

10- هر چه جرم جسم بیشتر باشد، زمین آن را با نیروی ............. به طرف خود می کشد.

 

11- اگر یک طرف فنر را در دست بگیریم و طرف دیگر آن را به جسم وصل کنیم، مقدار کشیدگی فنر چه نیرویی را نشام می دهد؟

 

 

12- در سوال قبل، مقدار کشیدگی فنر برای اجسام سبک و سنگین چگونه است؟

 

13- هر چه جسم سنگین تر باشد نیروی لازم برای بلند کردن آن ............. است.

 

 

14- به کمک چه وسیله ای می توان اجسام سنگین را جا به جا کرد؟

 

15- اهرم چیست؟

 

 

16- چند نمونه از اهرم را نام ببرید؟

 

 

17- چه نیرویی توپ را به طرف زمین می کشد؟

 

18- نیروی کشش زمین در چه  کارهای دیگری به  ما کمک می کند؟

 

 

19- کشیدگی فنر به چه چیزی بستگی دارد؟

 

20- اگر نیروی کشش زمین نبود در انجام چه کارهایی با مشگل روبرو می شدیم؟

 

 

21- برای انجام دادن بعضی کارها نیروی ما کافی نیست، چه باید کرد؟

 

22- وزنه را یکبار با دست بلند کرده و بار دیگر آن را به کمک یک میله و تکیه گاه بلند کنید بلند کردن وزنه در کدام حالت آسان تر است؟

 

 

23- اگر دستمان را به تکیه گاه نزدیک کنیم نیرویی که به کار می رود چه تغییری می کند؟

 

24- اگر وزنه یا جسم را به تکیه گاه نزدیک کنیم نیرویی که به کار می رود چه تغییری می کند؟

 

 

25-  چرا آب آبشار از بالا به پایین حرکت می کند؟

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1393/12/02
   

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1393/11/07
   

1- حسن روزی 3 صفحه قرآن می خواند، او پس از 6 روز چند صفحه از قرآن را خوانده است؟

 

 

2- کلاس سوم دبستانی 18 دانش آموز دارد. آنها می خواهند در گروه های 6 نفره بازی کنند. این دانش آموزان چند گروه را تشکیل خواهند داد؟

 

 

18- زینب5 سال و پدرش 45 ساله است. سن پدر زینب چند برابر سن زینب است؟

 

 

3- امروز شنبه اولین روز ماه فروردین است. تا آخر این ماه شنبه ها چه روزهایی از ماه هستند؟

 

 

4- اتوبوسی ساعت 7 صبح از تهران به سوی تبریز حرکت کرد. بعد از 10 ساعت به تبریز رسید. اتوبوس چه زمانی به تبریز رسید؟ ( به دو صورت بنویسید)

 

 

5- یک زمین کشاورزی مستطیل شکل را به 8 قسمت مساوی تقسیم کرده اند. نصف آن را گندم و دو قسمت آن را ذرت کاشته اند.

چه کسری از زمین گندم کاشته شده است؟

چه کسری از زمین ذرت کاشته شده است؟

چه کسری از زمین کشت نشده است؟

6- فاصله ی یک روستا تا شهر 18 کیلومتر و فاصله ی آن شهر تا تبریز 150 کیلومتر است. فاصله ی این روستا تا تبریز چند کیلومتر است؟

 

 

7- پدربزرگ می خواهد 15 بادکنک را بین 3 نوه ی خود تقسیم کند. به هر نوه چند بادکنک می رسد؟

 

8- کلاس سوم 28 نفر دانش آموز دارد. اگر ربع این دانش آموزان عضو کتابخانه باشند، چند نفر عضو کتابخانه هستند؟

 

 

 

9-   اگر وزن یک خربزه از 4 کیلوگرم 350 گرم کمتر باشد. وزن این خربزه چند گرم است؟

 

 

 

10- مریم یک کتاب 40 صفحه  ای دارد، خمس آن را خوانده است. مریم چند صفحه از کتاب را خوانده است؟ مریم چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟

 

 

 

11- هر دست لیوان 6 لیوان دارد. 4 دست لیوان چند لیوان دارد؟

 

 

 

12- میوه فروشی 374 کیلوگرم میوه داشت. او بار اول 74 کیلوگرم و بار دوم 200  کیلوگرم میوه فروخته است. او جمعاً چند کیلوگرم میوه فروخته است و چند کیلوگرم میوه باقی مانده است؟

 

 

 

 

 

13- برای خریدن 7 تراش 3 تومانی و 9 دفتر 5 تومانی چند تومان باید بپردازیم؟

 

 

 

14- جاهای خالی را کامل کنید.

 

-         بهترین وسیله برای کشیدن دایره ............................... است.

 

-         برای مقایسه ی جرم هر دو چیز از وسیله ای بنام ........................... استفاده می شود.

 

-         یک مثلث ........................ زاویه دارد و یک مستطیل ........................... زاویه ی راست دارد.

 

-         بهترین وسیله برای کشیدن زاویه ی راست .............................. است.

 

-         در هر دایره اندازه ی قطر ...................... شعاع است.

 

-         به جواب ضرب ......................................... می گویند.

 

-         به جواب تقسیم ......................................... می گویند.

 

-         به جواب منها (تفریق) ............................................ می گویند.

 

-         به جواب جمع .......................................... می گویند.

 

-         هر .................. سال یک قرن است.

 

-         هر ساعت ........................ دقیقه است.

 

-         هر 15 دقیقه ............................... است.

 

-         هر 30 دقیقه ...................... ساعت است.

یک شبانه روز ........................... ساعت است.

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1393/11/07
   تکلیف ریاضی

1- محمد 7 سال و مادرش 35 دارد. سن مادر محمد چند برابر سن اوست؟

 

2- با توجه پرانتزها، جاهای خالی را پر کن.

 

(3+5) x (2+7) = ....... x ....... = .....  

(2+4) + (7x3) = ....... x ....... = ......

3- هر دست لیوان 6 لیوان دارد. 4 دست لیوان چند لیوان است؟

 

4- پدر بزرگ می خواهد 15 بادکنک را بین 3 نوه ی خود تقسیم کند. به هر نفر چند بادکنک می رسد؟

 

5- 7 هفته چند روز است؟

 

6- هر شاخه گل 6 غنچه دارد. 7 شاخه گل چند غنچه دارد؟

 

7- برای تقسیم مقابل شکل بکشید.

14 ÷ 2 = 7

8- برای تقسیم 3÷18 یک مسلئه بنویسید و آن را حل کنید.

 

9- مریم 9 خط کتاب را در 4 دقیقه می خواند. او 18 خط را در چند دقیقه می خواند؟

 

10- در یک جعبه مداد رنگی 6  مداد جای می گیرد. برای 54 مداد چند جعبه لازم است؟

 

11- تقسیم های زیر را روی محور نشان دهید.

 

16÷2 =                        12÷3 =

12- به جواب تقسیم  .................... می گویند.

 

13- 48 دانه گردو را بین 8 ن فر تقسیم کردیم. به هر نفر چند گردو رسید؟

 

14- هر عبارت ضرب را روی محور اعداد نشان دهید.

 

3 x 3 =

 

2 x 4 =

 

15- روی هر گل 3 زنبور نشسته اند روی 4 گل چند زنبور نشسته اند؟

 

16- مریم 2 گلدان دارد او هر 4 شاخه گل را در یک گلدان می گذارد و 3 شاخه گل هم برایش باقی می ماند تمام گل های مریم چند شاخه گل هستند؟

 

17- اگر حاصل ضرب دو عدد 32 باشد و یکی از عددها 8 باشد. عدد دیگر چه عددی است؟

 

18- نازنین 8 ساله است. سن مادرش 4 برابر سن اوست، مادرش چند ساله است؟

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1393/10/28
   

فارسی


 

1- کدام کلمه جمع نیست؟

الف) پسران                ب) خاطرات               ج) مردان         د) جهان

2- کدام کلمه با بقیه تفاوت معنایی دارد؟

الف) آزرده                 ب) بزرگ                  ج) کوچک       د) بزرگی

3- مخالف کلمه ی عظیم کدام است؟

الف) عظمت               ب) بزرگ                  ج) کوچک       د) بزرگی

4- در کنار اسامی بزرگواران زیر علامت مناسب قر ار بدهید.

الف) حضرت علی ... ب) امام حسین ...    ج) حضرت محمد...   د) حضرت زینب...

5- موضوعات کلی زیر را به موضوعات کوچکتر تبدیل کن و بنویس.

مدرسه:--------------------- ، --------------، --------------

زمستان: ------------------- ، -------------- ، --------------

 

ریاضی


 

1- در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.

398 سانتی متر =  .................... متر و ..................... از یک متر

4378 کیلومتر = ..................... کیلومتر و .................. از یک کیلومتر

2- عبارت های زیر را روی محور نشان بده.

سه پنجم واحد بعد از یک

دو سوم واحد مانده به سه

3- با رسم شکل نشان بده که کسر یک دوم مساوی دو جهارم است.

 

4- دو تا دو تا بشمارید و بنویسید.

.......... - .......- ........ - ............. - ............. –  6 - 4 - 2 – 0

5- سه تا سه تا بشمارید و بنویسید.

 

.......... - ........... - ........... - ........... - ............. –  6 -3- 0

6- چهار تا  چهار تا بشمارید و بنویسید.

.......... - ........... - ........... - ........... - ............. –  8 - 4 – 0

 

7- هر عبارت ضرب را روی محور اعداد نشان دهید.

.......=  3X  3

...... = 2X  4

8- در هر جامدادی 5 مداد قرار دارد. در 3 جامدادی چند مداد قر ار دارد؟

 

9- روی هر گل 3 زنبور نشسته اند روی 4 گل چند زنبور نشسته اند؟

 

10-  شکوفه دیروز 4 صفحه از کتابش را خواند. او امروز 3 برابر دیروز از همان کناب را خواند. شکوفه چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 

11-  اگر حاصلضرب دو عدد 32 باشد و یکی از عددها 8 باشد. عدد دیگر چه عددی است؟

 

12-  نازنین 8 ساله است. سن مادرش 4 برابر سن اوست، مادرش چند ساله است؟

 

13-   ملیکا روزی 3 بار مسواک می زند او در یک هفته چند بار مسواک می زند؟

 

قرآن


 

1- این سخن از کیست؟ (خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنید)

الف) حضرت محمد (ص)    ب)حضرت علی (ع)      ج) امام سجاد (ع)      د)امام محمد باقر(ع)

2- زمین خشکی که از  دور، مانند آب به نظر می رسد، کدام است؟

الف) جزیره                ب) سراب                  ج) قاره           د) خشکی

3-    الصلاه یعنی ................. و اجر یعنی ......................

الف) نماز – پاداش             ب) روزه- نماز          ج) دعا – روزه      د) نیایش - دعا

4-    در هر رکعت نماز به ترتیب چند رکوع و چند سجده داریم؟

الف) 1 و 2                ب) 2 و 1                 ج) 1 و 1                  د) 2 و 2

5-    حضرت علی (ع) می فرماید: اگر بدانید ...... تا چه اندازه اهمیت دارد، هیچگاه خواندن آن را ترک نمی کنید.

الف) نماز              ب) دعا               ج) نهج البلاغه            د) آیت الکرسی

 

هدیه آسمانی


 

1-    ........... یعنی کارهای خوب و شایسته ای که خداوند به ما دستور داده است.

2-    اگر بدن یا لباس ما به چیزهای نجس مانند ادرار و خون آلوده بود، ............

الف) باید آن را با آب بشوییم               ب) باید با دستمال آن را خشک کنیم

ج) زیاد مهم نیست                          د) ب و ج

3-    ما مسلمانان در هر روز .......... نوبت و ......... رکعت نماز می خوانیم.


1- ................ به ما می گوید، چه کارهایی را باید انجام دهیم یا انجام ندهیم.

     الف) کاربرگ              ب) فرمانداری           ج) شهرداری           د) مقررات

2- افراد از راه کار کردن، ........ به دست می آورند. به این .......... درآمد می گویند.
     الف) مقررات            ب) غذا              ج) پول                د) لباس

 

علوم


 

1-    عوامل موثر در بازتابش نور کدامند؟

الف) رنگ، صافی، زبری اجسام             ب) شکل، حجم، صافی اجسام

ج) رنگ، وزن و حجم اجسام               د) صافی، صیقلی بودن و وزن جسام

2-    در کدام مورد از آینه ی فرورفته استفاده می شود؟

الف) آینه ی بغل ماشین       ب) آینه ی سرپیچ        ج) آینه ی چراغ قوه     د) آینه ی آرایشگاه

3-    بازتابش نور از سطح کدام پارچه ی رنگی بیشتر است؟

الف) سفید             ب) زرد           ن ج) نارنجی              د) سیاه

4-    کدام تصویر برابر با جسم را به ما نشان می دهد؟

الف) آینه ی اتاق خیاطی                   ب) آینه ی دندانپزشکی

ج) آینه ی ماشین                         د) آینه ی سرپیچ جاده

5-    کدام یک چشمه ی نور طبیعی نیست؟

الف) بشقاب فلزی            ب) بشقاب شیشه ای        ج) قندان چینی           د) هر سه مورد

6-    کدام یک بازتابش منظم ندارد؟

الف) سینی استیل براق            ب) سطح مقوا

ج) آینه ی دندانپزشکی            د) شیشه ای که پشت آن تاریک باشد

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1393/10/10
   

 

فرا رسیدن ماه شریف

و پرخیر و برکت ربیع الاول را به امام زمان (عج) و شما

دوستان تبریک عرض می نمایم

 

فاطمه عبدالکریمی

 

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1393/10/03
   

 

 

 

ارتحال رسول اکرم (ص)

شهادت امام حسن مجتبی (ع)

و امام علی ابن موسی الرضا (ع)

را تسلیت عرض می نمایم.

التماس دعا (فاطمه عبدالکریمی)

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1393/09/30
   

شب یلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود

و سرخى عشق و عاطفه،


نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما؛


شبى که داغى نگاه هاى زیباى بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود.

 

 

روی گل شما به سرخی انار
شب شما به شیرینی هندوانه
خندتون مانند پسته
و عمرتون به بلندی یلدا
شب یلدا مبارک

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه عبدالکریمی  در مورخ   1393/09/30
123