امروز : 27 مرداد 1397
 
   جشن روز معلم
   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1394/03/01
   جشنواره غذا
 
   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1394/03/01
   جشن نماز
   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1394/03/01
   دختران گلم

اردوی سر زمین عجایب با دختران خوب وشادم

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش درس علوم بخش نان

 

 

 

تهیه آسیاب توسط دختر خوبم رومینا

 

   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1394/02/09
   جشن آغاز سال نو در کلاسمان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  آرزوی بهترینها درسال جدید برای دانش آموزان عزیزم وکلیه اولیا گرامی وعزیز

 

 

   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1394/01/26
   علوم درس سرگذشت دانه ها

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1393/12/24
   هدیه های دانش آموزان خوبم برای کارنامه نوبت اول

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1393/12/24
   علوم درس تبدیل جامد به مایع و تبدیل مایع به جامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1393/12/24
    هدیه خط کش و آموختن اندازه گیری

   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1393/11/08
   درس علوم ساخت ماشین بادی

   ارسال شده توسط   مریم حمیدی  در مورخ   1393/11/07
12