امروز : بيست و چهارم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و سه
   ریاضی

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/02/29
   علوم

1 – مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند چه نام دارد ؟

2 – به میوه ی درخت کاج چه می گویند ؟

3 – برگ ها چه شکل هایی دارند ؟

4 – ریشه ی دانه های یک قسمتی چگونه است ؟

5 – گروه های مهره داران را نام ببرید ؟و برای هر کدام مثال بزنید .

 

 

6 – در آب های جنوب کشور ایران چه نوع ماهی زندگی می کند ؟

7 – پولک از بدن ماهی ............. می کند .

8 – بدن خزندگان از ................ پوشیده شده است .

9 – وال در گروه ................. قرار دارد .

10- رودچگونه به وجود می آید؟.

 

11-انسان چگونه آب تصفیه شده را هدرمی دهد؟

 

12-دانه ها به چند گروه تقسیم می شوند؟

13-دانه هاي یک قسمتی را نام ببرید.

14-مهره داران به چند گروه تقسیم می شوند؟

 

15-غواص ها براي تنفس از چه وسیله اي استفاده می کنند؟

16-چه نیرویی توپ را به طرف زمین می کشد؟

17-مار چگونه خود را به سوراخ لانه اش می رساند؟

18-لاک پشت دریایی چگونه از تخم هایش مراقبت می کند؟

 

 

19- بچه قورباغه چه شباهت هاوچه تفاوت هایی با ماهی ها دارند؟

 

 

20- ویژگی تصویردرآینه ي معمولی 

 

  ویژگی تصویردر آینه ي برآمده

  

  ویژگی تصویردر آینه ي فرورفته

 

21 – جرم جسم را تعریف کنید ؟

22 – خشکبار مثل ............... و .................. است .

23 – کدام شکل ماده به اندازه ی مقدارش در ظرف پخش می شود ؟

24 – اگر نور به صطح نا صاف و غیر صیقلی مانند کاغذ آلومینیومی چروک بر خورد کند به طور ................. بازتابش می کند .

25 – نیرو در چه جهت هایی بر جسم وارد می شود ؟

26 – ذوب را تعریف کرده و یک مثال بزنید ؟

 

27- دانه های ذرت جز کدام گروه از مواد غذایی است ؟

28 – سه نمونه از مواد غذایی که دارای مواد نگهدارنده هستند را نام ببرید ؟

 

29 – باران و برف چگونه می بارد ؟

 

 

30 – نام دیگر آینه های معمولی چیست ؟

31 –قبل  از مصرف  غذاهای کنسروی چه باید کرد ؟

 

32- وظیفه ی بخش های خواسته شده را بنویسید .

-      ریشه :

-      ساقه :

-      برگ :

-       گل :

33 – دو مورد از راه های صرفه جویی در مصرف آب را بنویسید .

 

34 – ویژگی های ماهی ها را بنویسید .

 

 

35 – گیاهان دارای دانه های یک قسمتی ، چه ویژگی هایی دارند ؟

 

 

36- در شمال کشورمان روزهای زیادی ، آسمان سراسر پوشیده از ابر است . این ابرها از کجا می آیند ؟

37 – اضافه کردن مواد نگهدارنده به غذا ، چه فایده ای دارد ؟

 

 

38 – گیاهان از نظر دانه به چند دسته تقسیم می شوند ؟نام ببرید .

 

39 – دو مورد از راه های نگه داری میوه ها یا سبزی ها را نام ببرید ؟

 

40 – مفاهیم زیر را تعریف کنید .

-      نیرو های غیر تماسی :

-      اقیانوس :

-      نیرو :

-      منبع نور :

-      اهرم :

-      مهره داران :

-      دوزیست :

41 – آب چاه ها چگونه آلوده می شود ؟

 

 

42 – روش های نگهداری مواد غذایی را در زمان های کذشته بنویسید .( 4 مورد )

 

 

 

43 – شکل یک اهرم ساده را بکشید و سه قسمت اصلی آن را نشان دهید .

 

 

44 – نیرو چه تغییراتی در اجسام به وجود می آورد ؟

 

45 – به سئوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید .

-      گروه غذاهای نان و ماکارونی ، چه نقش یا فایده ای برای بدن دارند ؟

-      انجماد یعنی .........

-      واحد اندازه گیری مقدار مایعات چیست ؟

-      از برگ گیاهان چه استفاده هایی می شود ؟ (2 مورد )

 

-      کدام ماده ی خوراکی باعث می شود ما دچار بیماری فشار خون شویم ؟

-      در آهن ربا چه نیرویی وجود دارد ؟

-      آب در کدام خاک زودتر نفوذ می کند ؟

-      دو منبع نور طبیعی را نام ببرید .

46- مراحل رشد قورباغه را بنویسید .

 

 

47 –اگر نیروی ما برای به حرکت در آوردن اجسام کافی نباشد ، چه راه هایی پیشنهاد می کنید ؟(دو مورد )

 

48 -  تفاوت ریشه ی راست و ریشه ی افشان را بنویسید .

 

 

49 – شرایط دیدن اجسام را بنویسید .

 

 

50- مراحل تصفیه ی آب را بنویسید .

 

 

51 – گیاهان از چه نظر باهم تفاوت دارند ؟ ( چهار مورد )

 

 

52 – جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید .

-      خوردن .......... اضلفی ، موجب زیاد شدن وزن و بیماری قند خون می شود .

-      مواد اطراف ما ، به حالت های جامد ، .........و ......... دیده می شوند .

-      در طبیعت ، آب به هر سه حالت مایع ، ........... و .............. وجود دارد .

-      در زمان خرید مواد غذایی ، حتماً باید به ................... آن ها توجه کنیم

-      آب های شیرین سطح زمین ، بسیار کم تر از ................. است .

-      مهم ترین شرط دیدن اجسام ، وجود ..................... است .

-      ابرها توسط ............... جا به جا می شوند .

-      آب پشت سد ، قابل آشامیدن ........................ .

-      ما از آب برای آشامیدن و ............................. استفاده می کنیم .

-      برای از بین بردن میکروب های آب ، از موادی مانند ................ استفاده می شود .

-      تقریباً همه ی اجسام وقتی نوری به آن ها می تابد ، آن را ................. می کنند .

-      پخش شدن بوی عطر در هوا ، در اثر ................ عطر ایجاد می شود .

-      آب های جاری در اثر ورود ........................ به آن ها آلوده می شود .

-      جانوران در هر محیطی که زندگی کنند ، برای تنفّس به ............ نیاز دارند .

-      اندامی که گیاه را در خاک محکم نگه می دارد ، ............ است .

-      همه ی اجسام مایع با حجم های یکسان ، جرم های برابری ............. .

-      بیش تر گیاهان با ............... رشد می کنند .

-      همه ی مواد اطراف ما دارای ............ هستند .

-      در جاهایی که آب کم تری پیدا می شود ، ریشه های .............. دوام بیش تری دارند .

-      انسان برای تنفّس در زیر آب ، باید از .................. استفاده کند .

-      غذای پرندگان به شکل ............. بستگی دارد .

-      تولید مثل ماهی ها از طریق ................ و پستانداران از طریق ............ خزندگان و پرندگان از طریق ................. می باشد .

-      پارچه ی مشکی ، باز تابشی ............. نسبت به پارچه ی سفید دارد .

-      هر چه جرم جسم را بیش تر کنیم ، نیروی جاذبه یا گرانش ................. می شود .

-      سر پیچ جاده ها از آینه ی ................. استفاده می کنند .

-      برای استفاده از آب ها ی زیر زمینی ، از ............... استفاده می کنند .

-      بدن دوزیستان .................. است .

-      کمپوت کردن یک از راه های نگه داری ................... می باشد .

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/02/25
   جتماعی

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/02/25
   تکلیف آدینه

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/01/21
   

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/12/07
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/11/16
   تکلیف آدینه

براي مساله هاي زیر،ابتدا مساله هاي کوچک بنویسیدوسپس حل کنید.

-1 علی15 سال دارد. برادربزرگترعلی7 سال ازاوبزرگتراست. آنهاروي هم چندسال دارند؟

(1

(2

(3

-2 مادرسارابراي خریدبه میوه فروشی رفته بود. او3 کیلوگرم سیب خریدکه هرکیلوسیب1000 تومان بود و2 کیلوهم خیار

خریدکه هرکیلوخیار500 تومان بود. مادرساراچقدرپول داده است؟

(1

(2

(3

-3 دریک رستوران5 میزناهارخوري است وروي هرکدامنمکدان و6 بشقاب قراردارد. روي همه ي میزها کلاً چند نمکدان

وبشقاب قراردارد؟

(1

(2

(3

-4 امین دریک هفته2 باربه استخرمی رودو4 باربه کتابخانه می رود،اودریک ماه چندباربه استخروکتابخانه می رود؟

(1

(2

(3

-5 محسن وبرادرش تصمیم گرفته اندکه هرروزمقداري پول پس اندازکنند. محسن هرروز1000 تومان پس اندازمی کندو

برادرش2 برابراوپس اندازمی کند. آنهادریک روزچندتومان پس اندازمی کنند؟آنهادر3 روزچندتومان پس انداز

می کنند؟

(1

(2

.(3

(

 

 

 

دخترم سوالات رابادقّت بخوان وپاسخ درست رابنویس:

 

5 -1 واژه بنویس که اوّ ل آن( سر) داشته باشد.

 

-------------- -------------- --------------- ---------------- -----------

 

-2 به واژه هاي زیر( اَم) یا( َم) اضافه کن وبنویس.

 

مزرعه:--------- آمده: ----------- گودال: ---------- کیف: -----------

 

کاشته: --------- مدرسه:---------- نوشته: ----------- کشور: -----------

 

-3 به واژه هاي زیر( اَش) یا( َش) اضافه کن وبنویس.

 

میوه: ---------- دستمال:---------- آینده: ----------- لباس: -----------

 

تفکّر: --------- آینه: ------------ عطر: ------------ خاطرات: ----------

 

-4 واژه هاي زیررامرتّب کن وبنویس.

 

میدهنددرختانچندبعدسالاینمیوه

 

-----------------------------------------------------------

 

5 -5 واژه بنویس که اوّل آن( خوش) داشته باشد.

 

------------- ،--------------- ،------------ ،---------- ،-------------

 

-1 کلمه های درهم ریخته رامرتب  کن وجمله بنویس.

 

الف( انجامصفایستادهصبحگاهیبرایبودیممراسمسر .

 

. ..........................................

 

ب( ارزشمندفایدهمیگویندبهکهچیزیدارد.

 

. ...............................................................................................................................

 

-2 درکدام گزینه،همه ی کلمه هابه صورت صحیح نوشته شده اند؟

 

الف( محارت - تصادف- قصد                  ب( فارغظعیفریحان

 

ج( اطراففرصتخاطره                       د( ماهرطابع - عادل

 

-3 کامل کن.

 

دانش + مند: ....................... یعنی: ........................................................................

 

-4 مخالف کلمه های زیررابنویس.

 

ارزشمند = ............................ نیرومند = .............................

 

-5 بااستفاده ازکلمه های زیرجمله هایی بامعانی متفاوت بنویس.

 

کشید

 

شکر

 

 

 

 

 

-عزیزم چندموضوع کلّی رابه موضوعات کوچکترتقسیم کردم،یکی ازموضوعات رابه دلخواه انتخاب کن ودرباره ي

 

 

 

آن5 سطرتوضیح بده.

 

 

 

طبیعت

 

 

 

کوه/ دشت

 

 

 

جنگل/ بیابان

 

 

 

دریا/ دریاچه

 

 

 

کشتزار

 

 

 

 

 

 

 

ثروت هاي ملّی

 

 

 

خاك/ نفت

 

 

 

گاز/ آب

 

 

 

جنگل/ معدن

 

 

 

چراگاه

 

 

 

 

 

 

 

وسایل مدرسه

 

 

 

کیف/ کتاب

 

 

 

دفتر/ خودکار

 

 

 

خط کش/ پاكکن

 

 

 

 

 

 

 

خوشحال كسي است كه :

 

 

 

الف: حال خوشي دارد              ب: مهربان است        ج: خوشبخت است               د: روحيه ي خوبي دارد

 

 

 

كدام گزينه بابقيه فرق دارد؟

 

 

 

الف: خوش قيافه          ب: خوشايند            ج: خوشحال                د: خوشبخت

 

 

 

كدام گزينه فعل است :

 

 

 

الف : دلنشين           ب: كوشا              ج: هفته                   د: رسيد

 

 

 

كدام عبارت يك جمله كامل نيست؟

 

 

 

الف: روزجمعه به ديدارپدربزرگم رفتم .                   ب: غروب جمعه دلگيراست

 

 

 

ج: فكركردم                  د: جمعه ي آينده به ديداردوستانم

 

 

 

كدام كلمه فعل است؟

 

 

 

الف: ديدني                 ب: شنيدني                ج: پوشيدني           د: خوردند

 

 

 

درضرب المثل هاي زيرواژه هاي گفتاري رابه نوشتاري تبديل كن .

 

 

 

مارازپونه بدش مياد دم لونه اش سبزميشه

 

 

 

مارگزيده ازريسمون سياه وسفيدمي ترسه

 

 

 

معني واژه هاي زيررابنويسيد. چشم نواز:                  غايب :              انتظار : دلنشين :

 

 

 

شكل كامل مخفف هاي زيررابنويسيد           (س)                   (ع)

 

 

 

درجاهاي خالي فعل هايي رابنويسيدكه زمان حال رانشان مي دهند .

 

 

 

من براي رسيدن به موفقيت .................... ودرراه موفقيت ازخداي مهربان .............................

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/11/16
   تکلیف پایان هفته

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/11/09
   تکلیف آدینه

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/11/03
   تقدیر و تشکر

      به نام خدای آسمان وزمین

ستاره های درخشان در تدریس درس علوم و هدیه های آسمانی

با تلاش و کوششتان توانستید لبخند رضایت و خشنودی  را بر لبان من و والدین گرامیتان بنشانید

متشکرم 

مه روی من، فاطمه دهنوی

دوستت دارم

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/10/27
1234