امروز : بيست و هشتم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و سه
 
   ریاضی

 

 

                                       

 

 

 

تا علی گفتم زبان آتش گرفت

پیش چشمم آسمان آتش گرفت

آسمان رقصید و بارانی شدیم

موج زد دریا و طوفانی شدیم

بغض چندین ساله ی ما باز شد

تا علی گفتیم ،عشق آغازشد

یا علی گفتیم و دریا خنده کرد

عشق ما را باز هم شرمنده کرد

 

عاشقان عیدتان مبارک

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/07/20
   تبریک شروع سال تحصیلی

 

به نام خدای دوستدار زیبایی ها

 

باز آمد پاییز
با لباسی رنگ رنگ
با صدایی آشنا
دنگ و دنگ و دنگ و دنگ
بچه های شادمان
رهسپار مدرسه
بازمی آید به گوش
بانگ زنگ مدرسه
من هم آوردم به یاد
روزهای شادِ شاد
روزهای مدرسه
دفتر و کیف و مداد
کاشکی امروز هم
کودکی بودم شاد
عکسی از آن روزها
می کشیدم با مداد

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/07/18