امروز : پنجم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و سه
   تکلیف آدینه

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/01/21
   

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/12/07
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/11/16
   تکلیف آدینه

براي مساله هاي زیر،ابتدا مساله هاي کوچک بنویسیدوسپس حل کنید.

-1 علی15 سال دارد. برادربزرگترعلی7 سال ازاوبزرگتراست. آنهاروي هم چندسال دارند؟

(1

(2

(3

-2 مادرسارابراي خریدبه میوه فروشی رفته بود. او3 کیلوگرم سیب خریدکه هرکیلوسیب1000 تومان بود و2 کیلوهم خیار

خریدکه هرکیلوخیار500 تومان بود. مادرساراچقدرپول داده است؟

(1

(2

(3

-3 دریک رستوران5 میزناهارخوري است وروي هرکدامنمکدان و6 بشقاب قراردارد. روي همه ي میزها کلاً چند نمکدان

وبشقاب قراردارد؟

(1

(2

(3

-4 امین دریک هفته2 باربه استخرمی رودو4 باربه کتابخانه می رود،اودریک ماه چندباربه استخروکتابخانه می رود؟

(1

(2

(3

-5 محسن وبرادرش تصمیم گرفته اندکه هرروزمقداري پول پس اندازکنند. محسن هرروز1000 تومان پس اندازمی کندو

برادرش2 برابراوپس اندازمی کند. آنهادریک روزچندتومان پس اندازمی کنند؟آنهادر3 روزچندتومان پس انداز

می کنند؟

(1

(2

.(3

(

 

 

 

دخترم سوالات رابادقّت بخوان وپاسخ درست رابنویس:

 

5 -1 واژه بنویس که اوّ ل آن( سر) داشته باشد.

 

-------------- -------------- --------------- ---------------- -----------

 

-2 به واژه هاي زیر( اَم) یا( َم) اضافه کن وبنویس.

 

مزرعه:--------- آمده: ----------- گودال: ---------- کیف: -----------

 

کاشته: --------- مدرسه:---------- نوشته: ----------- کشور: -----------

 

-3 به واژه هاي زیر( اَش) یا( َش) اضافه کن وبنویس.

 

میوه: ---------- دستمال:---------- آینده: ----------- لباس: -----------

 

تفکّر: --------- آینه: ------------ عطر: ------------ خاطرات: ----------

 

-4 واژه هاي زیررامرتّب کن وبنویس.

 

میدهنددرختانچندبعدسالاینمیوه

 

-----------------------------------------------------------

 

5 -5 واژه بنویس که اوّل آن( خوش) داشته باشد.

 

------------- ،--------------- ،------------ ،---------- ،-------------

 

-1 کلمه های درهم ریخته رامرتب  کن وجمله بنویس.

 

الف( انجامصفایستادهصبحگاهیبرایبودیممراسمسر .

 

. ..........................................

 

ب( ارزشمندفایدهمیگویندبهکهچیزیدارد.

 

. ...............................................................................................................................

 

-2 درکدام گزینه،همه ی کلمه هابه صورت صحیح نوشته شده اند؟

 

الف( محارت - تصادف- قصد                  ب( فارغظعیفریحان

 

ج( اطراففرصتخاطره                       د( ماهرطابع - عادل

 

-3 کامل کن.

 

دانش + مند: ....................... یعنی: ........................................................................

 

-4 مخالف کلمه های زیررابنویس.

 

ارزشمند = ............................ نیرومند = .............................

 

-5 بااستفاده ازکلمه های زیرجمله هایی بامعانی متفاوت بنویس.

 

کشید

 

شکر

 

 

 

 

 

-عزیزم چندموضوع کلّی رابه موضوعات کوچکترتقسیم کردم،یکی ازموضوعات رابه دلخواه انتخاب کن ودرباره ي

 

 

 

آن5 سطرتوضیح بده.

 

 

 

طبیعت

 

 

 

کوه/ دشت

 

 

 

جنگل/ بیابان

 

 

 

دریا/ دریاچه

 

 

 

کشتزار

 

 

 

 

 

 

 

ثروت هاي ملّی

 

 

 

خاك/ نفت

 

 

 

گاز/ آب

 

 

 

جنگل/ معدن

 

 

 

چراگاه

 

 

 

 

 

 

 

وسایل مدرسه

 

 

 

کیف/ کتاب

 

 

 

دفتر/ خودکار

 

 

 

خط کش/ پاكکن

 

 

 

 

 

 

 

خوشحال كسي است كه :

 

 

 

الف: حال خوشي دارد              ب: مهربان است        ج: خوشبخت است               د: روحيه ي خوبي دارد

 

 

 

كدام گزينه بابقيه فرق دارد؟

 

 

 

الف: خوش قيافه          ب: خوشايند            ج: خوشحال                د: خوشبخت

 

 

 

كدام گزينه فعل است :

 

 

 

الف : دلنشين           ب: كوشا              ج: هفته                   د: رسيد

 

 

 

كدام عبارت يك جمله كامل نيست؟

 

 

 

الف: روزجمعه به ديدارپدربزرگم رفتم .                   ب: غروب جمعه دلگيراست

 

 

 

ج: فكركردم                  د: جمعه ي آينده به ديداردوستانم

 

 

 

كدام كلمه فعل است؟

 

 

 

الف: ديدني                 ب: شنيدني                ج: پوشيدني           د: خوردند

 

 

 

درضرب المثل هاي زيرواژه هاي گفتاري رابه نوشتاري تبديل كن .

 

 

 

مارازپونه بدش مياد دم لونه اش سبزميشه

 

 

 

مارگزيده ازريسمون سياه وسفيدمي ترسه

 

 

 

معني واژه هاي زيررابنويسيد. چشم نواز:                  غايب :              انتظار : دلنشين :

 

 

 

شكل كامل مخفف هاي زيررابنويسيد           (س)                   (ع)

 

 

 

درجاهاي خالي فعل هايي رابنويسيدكه زمان حال رانشان مي دهند .

 

 

 

من براي رسيدن به موفقيت .................... ودرراه موفقيت ازخداي مهربان .............................

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/11/16
   تکلیف پایان هفته

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/11/09
   تکلیف آدینه

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/11/03
   تقدیر و تشکر

      به نام خدای آسمان وزمین

ستاره های درخشان در تدریس درس علوم و هدیه های آسمانی

با تلاش و کوششتان توانستید لبخند رضایت و خشنودی  را بر لبان من و والدین گرامیتان بنشانید

متشکرم 

مه روی من، فاطمه دهنوی

دوستت دارم

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/10/27
   ریاضی

به نام خدای دوست داشتنی

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/10/26
   خلاصه درسهای علوم سوم همراه نمونه سوال

                  

 

 

مهربانم سلام، خلاصه ی مطالب علوم دو فصل آخر را با نمونه سوالات مربوط

به آنها را در اختیارتان قرار می دهیم امید برای شما مفید باشد .

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/10/25
   تکلیف هفته

به نام خدای خالق زیباییها

زیبا رویان من سلام

امیدوارم از این فرصت ها بهترین استفاده را برده باشید و به مرور درس ها و برطرف کردن ضعف هایتان بپردازید.

نازنینم لطفا به سوالات ریاضی زیر به دقت پاسخ دهید و والدین کرامی آن ها را تصحیح نمایند  و اشکالاتتان را دوباره تمرین کنید.

 

 

 

اولین قدم برای موفقیت و پیروزی در هر کاری توکل بر خداست

مهربانم همیشه به یاد داشته باش که خدا هر لحظه با توست

 

دوستتان دارم

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1392/10/20
123