امروز : 27 مرداد 1397
 
   

Embarassedعکس های شب یلداInnocent

 


 

(با تشکر فراوان از خانم فتحی)

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/10/27
   

(تصاویرکنفرانس درس علوم)

 

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/10/26
   

{#emotions_dlg.tongue_out}تصاویربچه ها در مسجد{#emotions_dlg.smile}

 

 

 

 

(با تشکر ازهمکاری خانم فتحی)

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/10/26
   

{#emotions_dlg.kiss}تصاویرکنفرانس درس فارسی{#emotions_dlg.cool}

 

 

 

(با تشکر ازدختران گلم شیدا زینالی وهانیه فلا حسینی)

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/10/26
   

"عکس های کاردستی ونقاشی"

(موضوع درس علوم)

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/08/27
   

"عکس های بهداشت وخواندن درس "

(درمورددرس3 فارسی)

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/08/27
   

"عکس های یادداشت برداری"

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/08/26
   

"به نام خدا"

(سوالات درس علوم)

 

1-با........صداهای اطراف را می شنویم.به این حس ......... می گوییم.

 

2-چشیدن کدام یک ضرردارد؟

الف)شیر               ب)نفت                ج)نمک

 

3-انسان ها ،جانوران وگیاهان برای زنده ماندن به ..........و..........سالم نیازدارند.

4-ضررهای هوای آلوده را بنویسید.

 

5-چرا باید درمصرف آب صرفه جویی کنیم؟

 

6-چرا بعضی ازجانوران درآب زندگی می کنند؟

الف)چون می خواهند آب بخورند.

ب)چون می خواهند در آب شنا کنند.

ج)چون غذایشان را از آب بدست می آورند.

 

7-چه چیزهایی باعث آلودگی آب می شود؟

 

8-انسان ها آب آشامیدنی خود را چگونه تهیه می کنند؟

 

9-چه چیزهایی باعث آلودگی هوا می شود؟

 

10-کدام یک از کارهای زیر آلودگی هوا را کم می کند؟

الف)رفت وآمدبا اتوبوس                ب)بیش تر شدن کارخانه ها         ج)ماسک زدن

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/08/11
   

"به نام خدا"

(سوالات درس فارسی)

1-اگربیمار شویم به چه چیزها وچه کسانی نیازپیدا می کنیم؟(چهارمورد)

 

2-مخالف هرکلمه رابنویسیدوبه کمک هردو کلمه یک جمله بساز.

گرسنه:

بیمار:

تمیز:

 

3-نام خوراکی های مفید را بنویسید.

 


4-درجای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

خرس کوچولوبالای .......... یک کندوی عسل دید.

اما خرس کوچولوبه بقیه ی حرف های او............ نکرد.

 

5-باهریک از کلمه های زیر جمله بسازید.

میکروب:

زندگی:

سالم:

شاداب:

 

6- با استفاده ازکلمه های زیر یک پیام بهداشتی برای دوستانت بنویس.

مواظب-بیمار-میکروب-

 

7-یک کلمه ازدرس پیداکن که نشانه ی (ث)داشته باشدوباآن یک جمله بنویس.

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/08/10
   

" تصویر کنفرانس علوم "

درس آب آشامیدنی

 

 

 

 

از دختران گلم " فاطمه امینی "  و " هانیه فلاح حسینی " به خاطر کنفرانس درس آب آشامیدنی تشکر می کنم

   ارسال شده توسط   فاطمه محمدی  در مورخ   1393/08/09
12